© jonny 2019
Waarom?
Vitale kinderen voelen zich beter, leren makkelijker en hebben meer zelfvertrouwen. De gymles is een belangrijke les in het schoolrooster om dat te bereiken en daarom is het belangrijk dat elke gymles doorgaat! Dat is de missie van Altijdgym.nl: #gymmoetaltijddoorgaan!

Wat?
Altijdgym.nl is een uitzendbureau voor gymleraren en richt zich op tijdelijke vervanging, ongeacht de duur. Bijvoorbeeld in het kader van zwangerschapsverlof, blessures of regulier verlof. Of voor de overbrugging naar de aanstelling van een nieuwe vakleerkracht.
Altijdgym.nl is actief in basis-, voortgezet – en speciaal onderwijs.

Hoe?
Meld je vacature bij Altijdgym.nl. Dit kan eenvoudig via onze website. Natuurlijk kun je ook bellen.

Na melding van de vacature zoeken wij een beschikbare kandidaat. Deze persoon wordt voorgedragen aan de school. Indien gewenst kan er een kennismakingsafspraak worden georganiseerd.

Als wordt overeengekomen een samenwerking aan te gaan:
- sluit Altijdgym.nl met de school een overeenkomst van opdracht;
- en een arbeidsovereenkomst met de docent.
De docent wordt op basis van de overeengekomen uren (per maand) uitbetaald door Altijdgym.nl en Altijdgym.nl factureert de school per maand achteraf.

Voorwaarden en tarieven Altijdgym.nl
- Uurtarief: 1 tot 3 uur per dag: € 59,90 per uur, 4 tot 8 uur per dag: € 52,90 per uur;
- Indien reisafstand groter dan 75 kilometer: reistoeslag € 25,-- per dag;
- Berekening tijd in klokuren: vanaf half uur voor eerste les tot half uur na laatste les;
- (inclusief eventuele tussenuren, waarvan invulling met werkzaamheden uiteraard kan!)
- Kandidaten alleen aangesteld indien in het bezit van een geldige VOG;
- Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW, facturatie per maand achteraf;
- Genoemde bedragen zijn exclusief werkelijke reiskosten (€ 0,19 per km. of kosten OV).

Neem contact op met ons